Remember the former things of old for I am God and there is none else I am God and there is none like me

ט זכרו ראשנות מעולם  כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני

זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני

זִכְרוּ רִאשֹׁנֹות מֵעֹולָם כִּי אָנֹכִי אֵל וְאֵין עֹוד אֱלֹהִים וְאֶפֶס כָּמֹֽונִי׃

זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃


BibleBrowser.com