γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους

But be ye doers of the word and not hearers only deceiving your own selves

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους

γινεσθε δε ποιηται λογου και μη {VAR1: ακροαται μονον } {VAR2: μονον ακροαται } παραλογιζομενοι εαυτους


BibleBrowser.com