κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was

κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην

κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην


BibleBrowser.com