γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην

Knowing this that the trying of your faith worketh patience

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην

γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην


BibleBrowser.com