μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληψεται τι παρα του κυριου

For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord

μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληψεται τι παρα του κυριου

μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι ληψεται τι παρα του κυριου

μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι λημψεται τι παρα του κυριου

μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι λημψεται τι παρα του κυριου


BibleBrowser.com