ουτως και η πιστις εαν μη εργα εχη νεκρα εστιν καθ εαυτην

Even so faith if it hath not works is dead being alone +__

ουτως και η πιστις εαν μη εργα εχη νεκρα εστιν καθ εαυτην

ουτως και η πιστις εαν μη εργα εχη νεκρα εστιν καθ εαυτην

ουτως και η πιστις εαν μη εχη εργα νεκρα εστιν καθ εαυτην

ουτως και η πιστις εαν μη εχη εργα νεκρα εστιν καθ εαυτην


BibleBrowser.com