ορατε-- verb: present active middle: second person τοινυν" target="_self">
Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only

ορατε τοινυν οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον

ορατε τοινυν οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον

ορατε οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον

ορατε οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον


BibleBrowser.com