και ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων

Are ye not then partial in yourselves and are become judges of evil thoughts

και ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων

και ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων

ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων

ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων


BibleBrowser.com