ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας

Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called

ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας

ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας

ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας

ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας


BibleBrowser.com