μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον

Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter

μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον

μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον

μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον

μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον


BibleBrowser.com