οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα

For where envying and strife is there is confusion and every evil work

οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα

οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα

οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα

οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα


BibleBrowser.com