οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ η ζωη υμων ατμις γαρ εσται η-- relative pronoun: nominative singular feminineπρος" target="_self">
Whereas ye know not what shall be on the morrow For what is your life It is even a vapour that appeareth for a little time and then vanisheth away

οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ η ζωη υμων ατμις γαρ εσται η προς ολιγον φαινομενη επειτα δε και αφανιζομενη

οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ η ζωη υμων ατμις γαρ εστιν η προς ολιγον φαινομενη επειτα δε αφανιζομενη

οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια γαρ η ζωη υμων ατμις γαρ εστε η προς ολιγον φαινομενη επειτα και αφανιζομενη

οιτινες ουκ επιστασθε {VAR2: το } της αυριον ποια η ζωη υμων ατμις γαρ εστε {VAR2: η } προς ολιγον φαινομενη επειτα και αφανιζομενη


BibleBrowser.com