αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος θεληση και ζησωμεν και ποιησωμεν τουτο η εκεινο

For that ye ought to say If the Lord will we shall live and do this or that

αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος θεληση και ζησωμεν και ποιησωμεν τουτο η εκεινο

αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος θεληση και {VAR1: ζησωμεν και ποιησωμεν } {VAR2: ζησομεν και ποιησομεν } τουτο η εκεινο

αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος θεληση και ζησομεν και ποιησομεν τουτο η εκεινο

αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος {VAR1: θελη } {VAR2: θεληση } και ζησομεν και ποιησομεν τουτο η εκεινο


BibleBrowser.com