ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν

Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not to him it is sin

ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν

ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν

ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν

ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν


BibleBrowser.com