υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε [δε] τω διαβολω και φευξεται αφ υμων

Submit yourselves therefore to God Resist the devil and he will flee from you

υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε [δε] τω διαβολω και φευξεται αφ υμων

υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε τω διαβολω και φευξεται αφ υμων

υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε δε τω διαβολω και φευξεται αφ υμων

υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε δε τω διαβολω και φευξεται αφ υμων


BibleBrowser.com