κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω

Is any among you afflicted let him pray Is any merry let him sing psalms

κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω

κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω

κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω

κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω


BibleBrowser.com