εξομολογεισθε αλληλοις τα παραπτωματα και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη

Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much

εξομολογεισθε αλληλοις τα παραπτωματα και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη

εξομολογεισθε αλληλοις τα παραπτωματα και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη

εξομολογεισθε ουν αλληλοις τας αμαρτιας και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη

εξομολογεισθε ουν αλληλοις τας αμαρτιας και {VAR1: προσευχεσθε } {VAR2: ευχεσθε } υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη


BibleBrowser.com