και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης

And he prayed again and the heaven gave rain and the earth brought forth her fruit

και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης

και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης

και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος εδωκεν υετον και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης

και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης


BibleBrowser.com