ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν

Your riches are corrupted and your garments are motheaten

ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν

ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν

ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν

ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν


BibleBrowser.com