The word of the LORD that came to Jeremiah concerning the dearth

א אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו על דברי הבצרות

אשר היה דבר־יהוה אל־ירמיהו על־דברי הבצרות

אֲשֶׁר הָיָה דְבַר־יְהוָה אֶֽל־יִרְמְיָהוּ עַל־דִּבְרֵי הַבַּצָּרֹֽות׃

אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו על דברי הבצרות׃


BibleBrowser.com