Upon this I awaked and beheld and my sleep was sweet unto me

כו הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה

על־זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי ס

עַל־זֹאת הֱקִיצֹתִי וָאֶרְאֶה וּשְׁנָתִי עָרְבָה לִּֽי׃ ס

על זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי׃


BibleBrowser.com