και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

And all the city was gathered together at the door

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

και η πολις ολη επισυνηγμενη ην προς την θυραν

και ην ολη η πολις επισυνηγμενη προς την θυραν

και ην ολη η πολις επισυνηγμενη προς την θυραν


BibleBrowser.com