και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

And as soon as he had spoken immediately the leprosy departed from him and he was cleansed

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

και ειποντος αυτου ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη

και ευθυς απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθερισθη

και ευθυς απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη


BibleBrowser.com