και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

And in the house his disciples asked him again of the same matter

και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον

και εις την οικιαν παλιν οι μαθηται περι τουτου επηρωτων αυτον

και εις την οικιαν παλιν οι μαθηται περι τουτου επηρωτων αυτον


BibleBrowser.com