ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης

And he answered and said unto them What did Moses command you

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωσης

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωυσης

ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις τι υμιν ενετειλατο μωυσης


BibleBrowser.com