πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι] εσχατοι πρωτοι

But many that are first shall be last and the last first

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι] εσχατοι πρωτοι

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και οι εσχατοι πρωτοι

πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και [οι] εσχατοι πρωτοι


BibleBrowser.com