και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

And when the ten heard it they began to be much displeased with James and John

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου

και ακουσαντες οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου


BibleBrowser.com