ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν

And he casting away his garment rose and came to Jesus

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστας ηλθεν προς τον ιησουν

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναπηδησας ηλθεν προς τον ιησουν

ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναπηδησας ηλθεν προς τον ιησουν


BibleBrowser.com