και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου

και ουκ ηφιεν ινα τις διενεγκη σκευος δια του ιερου


BibleBrowser.com