και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

And Jesus answering saith unto them Have faith in God

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

και αποκριθεις ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου

και αποκριθεις ο ιησους λεγει αυτοις εχετε πιστιν θεου


BibleBrowser.com