οι δε ειπον αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

And they said unto them even as Jesus had commanded and they let them go

οι δε ειπον αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

οι δε ειπον αυτοις καθως ενετειλατο ο ιησους και αφηκαν αυτους

οι δε ειπαν αυτοις καθως ειπεν ο ιησους και αφηκαν αυτους

οι δε ειπαν αυτοις καθως ειπεν ο ιησους και αφηκαν αυτους


BibleBrowser.com