ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε

He is not the God of the dead but the God of the living ye therefore do greatly err

ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε

ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε

ουκ εστιν θεος νεκρων αλλα ζωντων πολυ πλανασθε

ουκ εστιν θεος νεκρων αλλα ζωντων πολυ πλανασθε


BibleBrowser.com