και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνος

And they took him and killed him and cast him out of the vineyard

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνος

και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνος

και λαβοντες απεκτειναν αυτον και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος

και λαβοντες απεκτειναν αυτον και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος


BibleBrowser.com