και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

And the gospel must first be published among all nations

και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

και εις παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον

και εις παντα τα εθνη πρωτον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον

και εις παντα τα εθνη πρωτον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον


BibleBrowser.com