υμεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα

But take ye heed behold I have foretold you all things

υμεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα

υμεις δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα

υμεις δε βλεπετε προειρηκα υμιν παντα

υμεις δε βλεπετε προειρηκα υμιν παντα


BibleBrowser.com