ο ουρανος και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

Heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away

ο ουρανος και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελευσονται

ο ουρανος και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου ου {VAR2: μη } παρελευσονται


BibleBrowser.com