μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας

Lest coming suddenly he find you sleeping

μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας

μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας

μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας

μη ελθων εξαιφνης ευρη υμας καθευδοντας


BibleBrowser.com