οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω και αλλος μητι εγω

And they began to be sorrowful and to say unto him one by one +__ Is it I and another said Is it I

οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω και αλλος μητι εγω

οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω και αλλος μητι εγω

ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις κατα εις μητι εγω

ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εις κατα εις μητι εγω


BibleBrowser.com