και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

And when they had sung an hymn they went out into the mount of Olives

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων

και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων


BibleBrowser.com