εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

Rise up let us go lo he that betrayeth me is at hand

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγισεν

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν


BibleBrowser.com