και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

But neither so did their witness agree together +__

και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων

και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων


BibleBrowser.com