και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως

And as Peter was beneath in the palace there cometh one of the maids of the high priest

και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως

και οντος του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως

και οντος του πετρου κατω εν τη αυλη ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως

και οντος του πετρου κατω εν τη αυλη ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεως


BibleBrowser.com