σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

Save thyself and come down from the cross

σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου

σωσον σεαυτον καταβας απο του σταυρου

σωσον σεαυτον καταβας απο του σταυρου


BibleBrowser.com