κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ονπερ ητουντο

Now at that feast he released unto them one prisoner whomsoever they desired

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ονπερ ητουντο

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ονπερ ητουντο

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ον παρητουντο

κατα δε εορτην απελυεν αυτοις ενα δεσμιον ον παρητουντο


BibleBrowser.com