κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

And they when they had heard that he was alive and had been seen of her believed not

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν

κακεινοι ακουσαντες οτι ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν


BibleBrowser.com