σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον σου και υπαγε εις τον οικον σου

I say unto thee Arise and take up thy bed and go thy way into thine house

σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον σου και υπαγε εις τον οικον σου

σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον σου και υπαγε εις τον οικον σου

σοι λεγω εγειρε αρον τον κραβαττον σου και υπαγε εις τον οικον σου

σοι λεγω εγειρε αρον τον κραβαττον σου και υπαγε εις τον οικον σου


BibleBrowser.com