ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου

ωστε κυριος εστιν ο υιος του ανθρωπου και του σαββατου


BibleBrowser.com