και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

And he straitly charged them that they should not make him known

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη αυτον φανερον ποιησωσιν

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη αυτον φανερον ποιησωσιν

και πολλα επετιμα αυτοις ινα μη αυτον φανερον ποιησωσιν


BibleBrowser.com