και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

And to have power to heal sicknesses and to cast out devils

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τας νοσους και εκβαλλειν τα δαιμονια

και εχειν εξουσιαν εκβαλλειν τα δαιμονια

και εχειν εξουσιαν εκβαλλειν τα δαιμονια {VAR1: και εποιησεν τους δωδεκα } {VAR2: [και εποιησεν τους δωδεκα] }


BibleBrowser.com