και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον

And Simon he surnamed +__ Peter

και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον

και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον

και εποιησεν τους δωδεκα και επεθηκεν ονομα τω σιμωνι πετρον

και επεθηκεν ονομα τω σιμωνι πετρον


BibleBrowser.com